Algab hundijaht!

Algab hundijaht!

1189
Valga-Tartu(sh.  Aakre, Kaagjärve, Laatre(Laatre JS, Vähero JS),  Puka(Puka JS, Pühaste JS), Pühajärve, 
Sangaste(Sangaste JS, Keeni JS),  Uniküla(Õru JS, Uniküla JS), Vana-Otepää, Valga(Sooru JS, Tõlliste JS))
5 huntikoordinaator Tiina Tõnissoo, tel. 5160739
 
Valga-Viljandi(s.h. Hargla, Hummuli, Karjatnurme(Helme JS),  Koorküla,  Riidaja, Rulli, Taagepera,  Tõrva)
0 hunti koordinaator  Priit Vahtramäe, tel. 5204243
 
Võru(s.h. Karula, Koikküla, Lüllemäe)
5 hunti koordinaator Mati Kivistik, tel. 5231187
 
  • Möödunud jahihooajal kütiti Eestis 129 hunti.
  • Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini. 
  • Hundi küttimismahud, -andmed ja ohjamisalade kaardi leiab Keskkonnaameti kodulehelt.
Keskkonnaameti kinnitatud esmane küttimismaht(50) on väiksem kui eelmisel aastal, kuna hundi arvukus on pisut vähenenud. 
Hundi küttimismahud kehtestatakse ohjamisalade põhiselt, kusjuures kuuele ohjamisalale – Alam-Pedja, Hiiu, Saare, Pärnu-Viljandi, Viljandi-Valga ja Põhja-Läänemaa – esimeses osas küttimismahtu ei kehtestata. Küttimismahtude määramisel võttis Keskkonnaamet aluseks Keskkonnaagentuuri esitatud hundi küttimisettepaneku ning Keskkonnaameti kogutud andmed hundi tekitatud kahjustuste kohta. 
JAGA