Ajujahil osaleja meelespea

Ajujahil osaleja meelespea

8638
Foto: EJS

1. oktoobril algab ajujaht ja jaht jahikoeraga suurulukitele. Selleks, et jahid mööduksid turvaliselt ja edukalt, on väga täpselt vaja järgida kõiki jahipidamise reegleid.

EJS toob siinkohal ära ajujahil osaleja meelespea.

Lisaks meelespeale, on hea aeg üle vaadata ka eesti jahinduse hea tava, mille leiad SIIT.

Ajujahi meelespea:

 • Pea meeles, et jahipidamine on kohustuste kõrval ka kvaliteetaja veetmine. Võta metsa kaasa hea tuju, et ka teistel oleks sinuga koos hea olla.
 • Kontrolli, kas kõik vajalikud dokumendid on kaasas ja kehtivad ning kas jahipidamisõiguse tasu on makstud.
 • Enne jahile minekut kontrolli kas relv ja optiline sihik on töökorras ning vajalike padrunite varu piisav.
 • Relv peab olema laadimata ja püssikotis nii jahile minnes kui ka jahilt tulles. Ühisjahil laskekohtade vahetamisel võib transpordivahendis laadimata relv olla kotist väljas.
 • Jahil on keelatud viibida joobeseisundis, olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või psühhotroopseid aineid.
 • Esita jahijuhatajale kõik jahidokumendid tema esimesel nõudmisel ja kuula hoolega instrueerimist. Jahist osavõtja on kohustatud täitma jahijuhataja õiguspäraseid korraldusi.
 • Tee kindlaks milliseid jahikoeri ajujahil kasutatakse ja milliseid ulukeid kütitakse.
 • Kütid viib kütiliiniile ja ajajad ajuliinile jahijuhataja või tema poolt määratud isikud (kütiliini või ajajate vanem).
 • Keelatud on määrata kütiliiniks intensiivselt kasutatavaid riigimaanteid, kus ohutu jahipidamine ei ole tagatud.
 • Relva võid laadida pärast laskekohale jõudmist ja naaberküttide asukohtade kindlakstegemist.
 • Enne küttimist selgita täpselt välja kellega tegu. Ära tulista hääle või okste (heina, kõrkjate jm) liikumise suunas või halvasti nähtava kogu pihta (udus, vastu päikest) ega hoonete suunas.
 • Ära tulista naaberküti laskesektorisse ega naaberküti või kütiliini suunas. Samuti on keelatud tulistada ajuliini suunas, kui pole eelnevalt veendutud täielikus ohutuses.
 • Relva ei tohi suunata inimese pihta.
 • Kui oled ajaja siis tea, et ajus on keelatud viibida laetud relvaga, v.a juhul, kui koeraga ajus olles tulistatakse seisvat ulukit.
 • Ajajatel on keelatud ületada kütiliini enne vastavat märguannet.
 • Ära lahku jahijuhataja loata laskekohalt enne jahi lõppemist. Ka haavatud uluki jälitamiseks annab loa jahijuhataja.
 • Kui loom on haavatud, ära löö looma relvaga, soorita vajadusel halastuslask.
 • Enne laskekohalt ära tulekut lae relv tühjaks.
 • Kogunemiskohtades tuleb relva hoida laadimatult ja lahtimurtult. Relvad, mida konstruktsiooni tõttu ei saa lahti murda, peavad olema avatud lukuga.
 • Ära pane käest laetud relva. Enne takistuste (kraavid, purded, tarad) ületamist lae relv tühjaks.
 • Ühisjahil osalejad, v.a varitsusjahil kõrgistmelt, on kohustatud kandma looduses selgelt eristuvat punast või oranži pealiskuube või -vesti.