Aita edastada ondatra vaatluseid!

Aita edastada ondatra vaatluseid!

1085
Ondatra. Foto: Laura Wolf/Flickr

2022. aasta sügisel viib keskkonnaagentuur läbi ondatra seiret, mille käigus vaadatakse üle potentsiaalsed ondatra leiukohad. Hetketeadmiste alusel on liik levinud peamiselt Emajõe, Peipsi järve ja Narva jõega seotud veekogudes. Ajalooliselt on aga ondatra asustanud laiemat piirkonda.

Sellega seoses kutsume ülesse jahimehi, kui laia silmaringiga looduses liikujaid, edastama oma tähelepanekuid ja vaatluseid. Ondatrat on sügisel võimalik eristada jälgede järgi mudastel veekogu kallastel või pesakuhilate alusel.

Vaatlused palume edastada loodusvaatluste nutirakenduse kaudu või emailile rauno.kalda@envir.ee. Võimalusel saata ka foto jälgedest, kuhilast või loomast. Oodatud on kõik vaatlused, mis on tehtud pärast 2019. aastat.