Ääsmäe jahiselts pidas metsarahvapäeva

Ääsmäe jahiselts pidas metsarahvapäeva

974

17. septembril üle Eesti toimunud metsarahvapäeva üritustesarjast võttis osa ka Ääsmäe jahiselts.

Ettevõtmise peakorraldaja oli Keskkonnainvesteeringute Keskus, kuid abiks olid veel mitmed teisedki ettevõtted, asutused ja organisatsioonid.

Ääsmäe jahiseltsi üritus oli planeeritud perepäevana eelkõige ümbruskonna elanikele ja hoolimata mõnevõrra heitlikust ilmast oli osavõtt suhteliselt väikese elanike arvuga piirkonna kohta üsnagi rahvarohke. Kuigi enamus osavõtjaid oli lähikonna peredest, oli tulijaid kaugemaltki. Osavõtjaid oli päeva jooksul ligi sada. Üllatavalt palju oli lastega peresid, noorimad osalejad alla aasta. Lastele jagus palju vaatamist, tegemist ja auhindadega võistlusmänge selleks ajaks, mil täiskasvanud kuulasid metsa- ning jahiteemalisi ettekandeid.

Vaatamiseks oli tuntud loodusfotograafi Jüri Jõepera looma- ja linnufotode näitus, mis keskendus peamiselt Ääsmäe ümbruses tabatud karvastele ja sulelistele. Esindatud oli siinsete jahiulukite enamik rebasekutsikatest kuni karu ja põdrani ning haruldaste kulliliste, metsise ja tedre pildid. Nii mõnigi väike särav silmapaar tundis ära tuttava looma ja kilkas rõõmust. Vaatamiseks olid väljas ka mõned uuemad jahitrofeed, nagu hundi, saarma ja šaakali topised.

Šaakalist kui siinse piirkonna uustulnukast rääkis pikemalt Andres Lillemäe EJS-ist.

Metsast, selle raiest ja tegelikust seisust andis ülevaate RMK Lääne-Harju metsaülem Jaan Schults, rajakaamerate kasutamisest ja neis tabatud kohalikest metsaelanikest rääkis ja tutvustas pildile jäänud kohalik jahimees Silver Aberut.

Praktilise poole pealt toimus metsas kasutatavate nugade tutvustamine ja noateritamise praktiline koolitus, mida viis läbi kohalik jahimees Sandor Sinimeri.

Nii täiskasvanutele kui ka lastele pakkus vaheldust koerakoolitaja Janne Kootsi poolt läbi viidud koerte demonstratsioonesinemine, mis kutsus esile publiku spontaanse aplausi.

Tõsisematele loodushuvilistele oli mõeldud matk naabruses asuva Ääsmäe raba turbatootmisalale, kus tootmist tutvustas turbatööstuse tegevjuht Peep Neem. Kohalike koduloolaste poolt koostatud ülevaate andis Eda Liiväär, rääkides ka Ääsmäe raba vanemast ajaloost. Juttu oli nii tuhande aasta vanusest, kunagi Soonismäe rabasaarel asunud vaenuvägede eest peitunud kohalike redupaigast kui turbatöötlemise algusest mõisa ajal. Meenutati ka selle sajandi algul rabasse kavandatud Loode-Eesti prügila elluviimise nurjamisest kohalike elanike poolt koostöös hüdrogeoloogide ja teiste teadlastega. Soovijad said oma käega katsuda raba maaparandustöödel eelmise sajandi viimasel kolmandikul maa seest leitud iidse soosilla hästi säilinud palgist saetud lauajuppi. Rabamatk lõppes huvitava diskussiooniga osavõtjate vahel, päev ise aga väikese piknikuga jahimaja õuel, kus maiustati muuhulgas metsaandidega.

Osavõtjate sõnul läks päev korda, pakkudes palju tegevust ja uusi teadmisi erinevatele huvigruppidele. Päeva läbiviimist toetanud abilisi tänas selts väikese kingipakiga metsaandidest, mille kohalikud jahimehed olid oma retkedel tabanud ja suupärasemaks aidanud muuta Saku Lihameistrid.

Sündmust käis jäädvustamas ka Kanal 2 võttegrupp.

Sündmuse pilte näed siit

TEKST MADIS LIIVÄÄR, Ääsmäe jahiseltsi esimees