EJS tegevjuht 2017. aasta SAK lepingutest ja uutest nõuetest.

Lugupeetud jahindusjuhid ja jahimehed. Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekule sõlmiti SAKi alane leping Eesti jahimeeste katusorganisatsiooniga EJS.  See oli sarnaselt ka 2015 aastal. Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus kiitis selle ettepaneku oma viimasel koosolekul heaks.   Lepingu sisuks on kütitud ja sigade Aafrika katku suhtes positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenus ja üle ühe … Jätka EJS tegevjuht 2017. aasta SAK lepingutest ja uutest nõuetest. lugemist