VTA kogub teavet lindude suurenenud suremuse kohta

VTA kogub teavet lindude suurenenud suremuse kohta

1751
Foto: Flickr

Seoses hoogustuva lindude kevadrände ja sellest tuleneva suureneva linnugripiohuga on ülioluline, et Veterinaar- ja Toiduamet saaks teavet juhtumitest, mil täheldatakse lindude suurenenud suremust (5 ja rohkem veelindu või 10 ja rohkem muud looduses vabalt elavat lindu).

Sel aastal on lähim lindude gripi leid metslindudel Soomes ja Rootsis, kus on lindude gripp jõudnud juba ka ühte linnufarmi, kus kõik linnud tuli taudi tõttu hukata. Lisaks on sel aastal lindude grippi kodulindudel diagnoositud Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga leitakse surnud linde vähem ja seetõttu neid ka uuritakse vähem. Peamiselt leitakse lindude grippi rändpartidel, aga ka luikedel, kajakatel ja röövlindudel (eriti merikotkastel).

Lindude gripp on eelkõige lindude viirushaigus, mis olenevalt tekitaja patogeensusest võib kaasa tuua lindude kõrge suremuse (eelkõige kodulindudel). Lindude grippi võivad haigestuda kõik linnuliigid ja taudi looduslikuks reservuaariks on veelinnud, kes nagu teisedki looduses vabalt elavad linnuliigid ise üldjuhul ei haigestu ja on eelkõige viiruse edasikandjaiks. Kuid nagu ülalpool öeldud, oleneb see, et kas ja kuidas linnugripp avaldub, eelkõige tekitajaks oleva viiruse patogeensusest ning kõrge patogeensusega viirustüvede puhul on lindude haigestumist ja suurenenud suremust täheldatud ka looduses vabalt elavate lindude puhul.

Lindude kevadrändega võib ohtlik loomataud jõuda ka Eesti territooriumile ning selleks, et takistada haigustekitaja jõudmist kodulindudeni, on väga oluline taudi võimalikult varajane avastamine, sest see teave võimaldab lindlates õigeaegselt rakendada veel täiendavaid abinõusid taudipuhangu vältimiseks.

Palume Teid kindlasti teavitada meie maakondlikke veterinaarkeskusi kõikidest Teile teatavaks saanud lindude suurenenud või ebahariliku suremuse juhtudest, selleks et veterinaarkeskustel oleks võimalik teostada haiguse avastamiseks vajalik proovivõtt ja muud sellega seonduvad toimingud. Maakondlike veterinaarkeskuste kontaktandmed on leitavad siit.

Täiendavat infot linnugripi kohta leiab aadressilt: www.linnugripp.ee  ja samuti ka kirja manuses olevast infovoldikust.