VIDEO! Võrumaal kuulutati välja jahirahu ja püstitati ausammas

VIDEO! Võrumaal kuulutati välja jahirahu ja püstitati ausammas

2020
Jahimehed püstitasid metsseale ausamba. Fotod: EJS

22. detsembril kuulutas Võrumaa jahimeeste seltsi juht Mati Kivistik koos jahtkondade esindajatega Maamehe golfitalu metsas välja jahirahu Võrumaa metsadesse. Rahu kehtib väljakuulutamise hetkest kuni jõulupühade lõpuni.

Koos jahirahu väljakuulutamisega avati ka ausammas Pahrile (metsseale) ja teistele ulukitele. Tänusamba idee autor ja teostaja on Maamehe golfitalu omanik jahimees Tarmo Kokk. Tema sõnul on nii temal kui ka teistel jahimeestel tihti peale edukat jahti olnud soov tänada ulukeid. „Tänusammas Pahrile ja teistele ulukitele ongi selle tänu väljendus,“ sõnas Kokk. „Idee küpses jahikantslis pikalt istudes ja lõplikult vormistus unenäos,“ lisas ta.  

Tänusamba koha tarvis eemaldas taluperemees noorest tammikust männid ja nii sai rajatud hiis, kuhu sammas paigutati. Sammas koosneb kokku kuhjatud maakividest, mille tipus on metssea kuju. Hiie ümber on rajatud talumaadelt kokku tassitud kividest aed.