AMETLIK TEADAANNE: EJS juhatus kutsub kokku volikogu koosoleku 2. juulil Paides. Kutse...

AMETLIK TEADAANNE: EJS juhatus kutsub kokku volikogu koosoleku 2. juulil Paides. Kutse ja päevakord

1739
2019. aasta volikogu koosolek Põltsamaal. Fotod: EJS

2. juulil algusega kell 10.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas (Pärnu tn 18, Paide) volinike koosolek.

Volinike koosoleku päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
4. EJS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2020.a. audiitori määramine.
5. 2020. a. eelarve kinnitamine.
6. EJS presidendi ja juhatuse valimine.
7. Meie sõnumid väljapoole.
8. Suurkiskjate küttimine.
9. Seisukoht vibujahi küsimuses metskitsele.
10. Küttimisandmete esitamine. EJSi IT lahendused ja nende rakendamine.
11. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.

Iga liikme esindus volinike koosolekul on tähtis. Seltside juhid, valitud volinikud, kellel ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume volitada asendaja, et koosolekult saadav teave võimalikult täpselt Teie organisatsiooni jõuaks ja et koosolek saaks toimumiseks kokku vajaliku kvoorumi. Volikirjad palume samuti eelnevalt EJSi ära saata aadressil ejs@ejs.ee või posti teel Kuristiku 7, 10127 Tallinn.

Koosoleku ruumid ja tingimused on vastavad Terviseameti tingimustele, kuid seoses koroonaviiruse võimaliku ohuga palume kõigil volinikel, kes tunnevad ennast halvasti, mitte kohale tulla ja volitada enda asemel teist volinikku. Kui oma seltsis ei leidu koosolekul osalejat on võimalik volitada lihtkirjalikult kedagi enda asemel.

Kui keegi volinikest tunneb, et kuulub riskigruppi ja ei pea eelkõige isikliku ohutuse tõttu võimalikuks füüsiliselt osaleda, siis jällegi palume volitada oma esindaja.

Eriolukorrast lähtuvalt on muudetud ka koosolekute korraldamise regulatsiooni. 24. mail käesoleval aastal jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis laiendas elektroonilisi võimalusi koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel. Muudatus võrdsustas juriidilise isiku koosolekul füüsilise osalemise ja elektrooniliste vahendite kaudu osalemise. See tähendab, et organi liikmed saavad otsuseid teha nii osaliselt kui ka täielikult elektrooniliselt.

Võimalus osaleda mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil tuleneb seadusest (eelnõuga lisatav TsÜS § 331), seega saab elektrooniliste vahendite abil meie üldkoosolekul osaleda ilma selleks põhikirja muutmata.

Sellest kõigest tulenevalt on ka meie üldkoosolekul võimalus osaleda elektrooniliselt. Kui keegi volinikest soovib osaleda elektrooniliselt, siis palume anda märku hiljemalt 29. juuniks aadressil ejs@ejs.ee. Veebis osalejatele saadetakse eelnevalt koosoleku link ja juhend, kuidas toimida. Vajalik on kvaliteetse interneti ühenduse olemasolu.

JAGA