Volinike koosolek ja ühine jaht Tartumaal

Volinike koosolek ja ühine jaht Tartumaal

3153
Liivi Amor Tartu Jahindusklubi raudvara, kohaloleku kontrolli tegemas.Jahiaasta viimasel päeval, 28. veebruaril kogunesid Tartu Jahindusklubi (JK) volinikud, et maha pidada aastakoosolek ja enne seda väärikalt lõpetada hooaeg.

Varahommikul koguneti Tartu JK tegevjuhi Pauli Saagi koduseltsi Nõgiaru maadel, et koos maha pidada väikeuluki jaht. Jaht oli korraldatud eeskujulikult ja loomulikult järgiti ka Eesti jahinduse head tava. Jaht puhuti lahti ja lõpetati Margus Fuchsi jahisarve helide saatel. Samuti austati jahi käigus kütitud kahte halljänest ja rebast paraadil Abi Zeideri loodud ja Margus Fuchsi poolt väljapuhutud vastavate meloodiatega.

Peale jahti suunduti Puhja, kus volinikud tegid kokkuvõtteid 2014. aastast ja seadsid plaane aastaks 2015. Valiti ka esindajad EJS aastakoosolekule 14. aprillil ja arutati muid teemasid. Nii jahil kui ka järgneval koosolekul osales külalisena EJS tegevjuht Tõnis Korts. Korts sai sõna ka koosoleku alguses, et tutvustada katusorganisatsiooni tegevusi. Tegevjuhi sõnum oli see, et SAK on lisaks suurele probleemile ka jahimeestele võimalus parandada jahimeeste mainet ühiskonna silmis. Oma võimaluste piires SAKi vastases võitluses osalemine aitab meie positiivse kuvandi loomisele igati kaasa. Osalemine selles näitab, et jahimees hoolib ka tegelikult ulukitest.

Tartu Jahindusklubi on ühtne kollektiiv maakondlikul tasandil. Seda oli tunda läbi sõbraliku ja humoorika suhtlemise läbi kogu päeva. EJS juhatuse poolt väljakulutatud koostöö aastal on Tartu kogemusest ka teistel palju kõrva taha panna.JAGA