Volikogu toimub 17. juunil Siidrifarmis

Volikogu toimub 17. juunil Siidrifarmis

872
Foto: EJS

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus kutsub kokku korralise volikogu koosoleku Siidrifarmis, Harjumaal Virla külas 17. juunil algusega kell 11. 

Volinike koosoleku päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
4. EJS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2021. a audiitori määramine.
5. 2021. a eelarve kinnitamine.
6. Kasutusõiguse lubade pikendamine.
7. EJSi arengusuunad 2021-2025 kinnitamine.
8. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.
8.1. Muu info.