Võeti vastu Maaeluministeri määrus jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse kohta

Võeti vastu Maaeluministeri määrus jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse kohta

1737
Foto: EJS

3. märtsil võeti vastu Maaeluministeri määrus jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse kohta.

Määrusega määratleti üldsätted, toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus, toetuse taotlemine, taotluse menetlemine, nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord.

Määrust näeb SIIT