Ajakirja Eesti Mets auhind - Jüri Etverk.

Ajakirja Eesti Mets auhind – Jüri Etverk.

Ajakirja Horisont auhind – Peeter Sink “Metskitse lend”
Ajakirja Eesti Loodus auhind – Heiko Kruusi