Valmis põdralehm Kertu liikumiste animatsioon. Uuendatud!

Valmis põdralehm Kertu liikumiste animatsioon. Uuendatud!

1807
Kaelustatud emapõder Mari. Foto: Heidi ja Tanel Neuhausi rajakaamera
 title=


Kose-Mäo põtrade liikumisuuringu raames on valminud animatsioon põdralehm Kertu käimistest ligikaudu kahe ja poole aasta vältel. Kasutatud on asukohapunkte alates looma kaelustamisest 22. jaanuari varaöösel 2017 kuni augusti lõpuni 2019.

Animatsioon on nähtav: https://youtu.be/zkzy6Mh1dvg

Tartu Ülikooli uurimisrühm koos kohalike jahimeestega varustas Kertu GPS jälgimisseadmega Kose vallas Silmsi külas praktiliselt Tallinn-Tartu maantee uuel trassil. Seade registreerib looma asukoha iga 30 minuti järel. Kertu on eriti põnev selle poolest, et on projekti raames kümnest jälgitud/jälgitavast põdrast ainus, kel on kaks selgelt eristunud kodupiirkonda – talvine ja suvine. Loom talvitub Ardu-Triigi piirkonnas, kus ta ka kaeluse kaela sai. Suved veedab ta Paunküla veehoidlast põhja pool. Lisaks on animatsioonist selgesti näha, kuidas põdralehm vanemaks saades julgemaks muutub ja oma kasutatavat ala järk-järgult laiendab. Olemasoleva Tallinn-Tartu maantee ületuse võtab ta siiski ette vaid siis, kui on aeg liikuda „suvilasse“ või vastupidi. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on sel maanteel Ardu kandis ca 9400 sõidukit ööpäevas, mida võib lugeda enamuse loomaliikide jaoks oluliseks takistuseks. Eriti mõjutavad kõikvõimalikud häiringud (sh maanteeliiklus) emasloomi, kes on isastest üldjuhul arglikumad ning ettevaatlikumad.

Uurimisrühmal on palve piirkonna jahimeestele – kui kellelgi on fotosid või muud teavet Kertu tegemiste kohta, andke palun märku! Võib-olla on tal vahepeal ka vasikaid olnud? Samuti on saladuseks jäänud, kas ta sooritab oma kevadisi ja sügisesi rändeid üksi või koos teiste põtradega. Kertust pole seni ka ühtegi rajakaamera fotot.

Ühtlasi palume säästa kaelustega loomi algaval põdrajahihooajal! Kõik kaelused on jätkuvalt töökorras ja lisanduv asukohainfo aitab mõista, kuidas põtrade elupaigakasutus elu jooksul muutub.

Lisatud 8.10.2019:

Loodan, et te ja lugejad pole veel meie põdrauudistest tüdineda jõudnud. Septembri keskpaigas saatsime jahimeestele näha põdralehm Kertu liikumise animatsiooni koos palvega märku anda, kui kellelgi looma kohta lisateavet on. Täna hommikul laekuski teade – Kertut silmati koos kahe vasikaga. Sel kevadel liikus Kertu oma „suvilasse“ varakult, juba 14. aprillil, seega poegis ta seal. Animatsioonist on näha, kuidas ta mais, mil põtradel järglased sünnivad, väga paikseks jääb (tasub tähelepanu pöörata alates hetkest 3:23).

Parimate soovidega

Maris Kruuse

Kontakt: Maris Kruuse, TÜ geograafia osakond, tel 508 4045, e-kiri maris_kruuse@yahoo.com

Lisainfo:

Põtrade märgistamine toimus 2016/2017. a talvel seoses Tartu Ülikooli ja Maanteeameti vahel sõlmitud lepingu „Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas“ täitmisega.

Kokku varustati GPS/GSM kaelustega kümme looma – kaks lehma ja kaheksa pulli, kaks pulli on praeguseks paraku hukkunud. Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele. Uuringu lõpparuanne valmis 2018. aasta lõpus, ent kuna kaheksa kaelust on siiani töökorras, kogutakse teavet põtrade liikumise kohta edasi. Aruandega on võimalik tutvuda Maanteeameti veebilehel https://www.mnt.ee/sites/default/files/survey/toovotuleping_15-00242_001_15.02.2015_lopparuanne_2018_taiendatud.pdf

 
JAGA