Valmimas on koolitusmääruse muudatus

Valmimas on koolitusmääruse muudatus

447
Foto: EJS

6. septembril toimus veebikohtumine EJS-i ja Keskkonnaministeeriumi esindajate vahel, kus anti viimast lihvi noorjahimeeste määruse “Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muudatusele.

EJS-i IT-projektijuhi Karri Urbani sõnul keskenduti jahimeeste seltsi poolsete ettepanekute läbivaatamisele. „Määruse muutmine ministeeriumi poolt on põhiliselt tingitud arengutest nii ühiskonnas kui ka IT vallas. Tänu meie kaasajastatud infosüsteemidele on ka koolitusvõimalused edasi arenenud. Määruse muutmise eesmärgiks ongi selle kaasajastamine,“ ütles Urban.

Keskkonnaministeeriumi poolt osales nõupidamisel jahindusnõunik Tõnu Traks ja EJS-i poolt lisaks IT-projektijuhi Karri Urbanile tegevjuht Tõnis Korts ja tegevjuhiabi Lea Truska.