Väätsa jahipiirkond püsib küttide seas endiselt hinnas

Väätsa jahipiirkond püsib küttide seas endiselt hinnas

854
Foto: Kaarel Roht

RMK jahilubade enampakkumisel kujunes eeloleva jahihooaja keskmiseks maaomanikule makstavaks tasuks 2 eurot ja 11 senti jahimaa hektari kohta. Kokku teenis RMK jahilubade müügist 166 000 eurot.

RMK võimaldab enda hallatavates jahipiirkondades Väätsal, Kuressaares ja Kilingi-Nõmmel pidada jahti jahiloa alusel, mida saab taotleda avaliku enampakkumise korras. RMK jagab enampakkumisel saadud tulu eramaaomanikega, kelle maa asub RMK hallatavas jahipiirkonnas ja kes loovutavad omal maal jahipidamise õiguse RMK-le. Tulu jagatakse võrdeliselt maa suurusega, kirjutab Järva Teataja.

Hiljuti lõppenud RMK jahipiirkondade jahilubadeenampakkumise tulemusena tasub RMK 2020/2021 jahihooajal eramaaomanikele ühe hektari jahimaa kasutuse eest keskmiselt 2,11 eurot. Väätsa jahipiirkonnas kujunes ühe hektari jahimaa kasutuse hinnaks 4,67 eurot, Kuressaare jahipiirkonnas 2,72 eurot ja Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas 1,51 eurot (koos käibemaksuga).

Loe lähemalt Järva Teatajast.