Uus kogumik Eesti teriofauna muutustest on pühendanud Kaarel Rohule

Uus kogumik Eesti teriofauna muutustest on pühendanud Kaarel Rohule

2627
Foto: EJS

Eesti Terioloogia Seltsil ilmus raamat Eesti ulukite teriofauna muutustest.

Kogumik käsitleb kogu Eesti imetajate fauna muutusi viimase saja aasta jooksul Eesti Vabariigi algusest kuni tänaseni ja see on pühendatud EV 100 ja ETS 40 aastapäevale ning seltsi asutajaliikme Kaarel Rohti mälestusele.

Eesti Ulukite sari on terioloogia seltsi aperioodiliselt ilmuv väljaanne, kus avaldatakse nii teaduslikke kui ka rakendusteaduslikke terioloogilisi artikleid, konverentsi materjale, liikide kaitse- ja ohjamise tegevuskavasid jt laiale lugejaskonnale mõeldud kirjatükke, mis käsitlevad Eesti imetajatega seotud temaatikat.

Raamatus käsitleb Mati Kaal arengut Eesti inimeste mõtteviisis ja tegevuses viimase saja aasta jooksul ning nende mõju meie teriofaunale. Nahkhiireliikidest kirjutavad Lauri Lutsar ja Matti Masing.

Putuktoidulistest ja närilistest teeb ülevaate Uudo Timm. Ondatrast, koprast ja saarmast kirjutab aga ülevaate Nikolai Laanetu. Jäneste populatsiooni seisundit uuris Margo Tannik, suurkiskjate seisundit Peep Männil. Punarebast ja kährikkoera ning nende arvukuse muutuseid vaatleb Egle Soe. Lisaks käsitleb Tiit Maran muutuseid eesti kärplaste faunas.

Kogumikus on Mart Jüssi teinud ülevaate mereimetajatest Eesti vetes. Kõne alla on võetud ka metssea arvukuse muutused Eestis, millest kirjutavad Harri Valdmann ja Ragne Oja. Meie hirvlaste sõrakäiku analüüsib Tiit Randveer.

Raamat on saadaval EJSi kontoris (Kuristiku 7, Tallinn) ja seda saab soetada 8 euro eest.