Uurimistöö raames tutvustati õpilastele jahiulukeid

Uurimistöö raames tutvustati õpilastele jahiulukeid

1276
Loengud viis lastele läbi Marko Vinni.

2. detsembril tutvustati Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (OLPG) õpilastele uurimistöö eesmärgil jahiulukeid.

OLPG 11. klassi õpilane Brigita Jakobson uuris oma uurimistöö küsimustikuga, kui teadlikud on tänapäeva õpilased ulukite eluviisidest. Küsimustikule vastasid 3.-6. klassi 87 õpilast.

Uurimistöö eesmärgiks polnud lihtsalt selgitada õpilaste teadlikust ulukitest, vaid ühe osana õpilastele tuli läbi viia ka kaks 45 minutilist loengut, tutvustamaks ulukite eluviise. 2. detsembril saigi need tunnid 78-le 3.-6. klassi õpilasele läbi viidud.

Kahjuks ette antud väikese ajaga kogu meie ulukipopulatsiooni tutvustada ei jõua. Seepärast keskendusime järgmiste ulukite tutvustamisele: kobras, jänesed, metssiga, metskits, põder, pruunkaru, hunt ja rebane.

Lähimate päevade jooksul saadetakse uuesti õpilastele küsimustik ja siis selgub kas loengutest oli õpilastele kasu ja kas nad said teadmisi juurde. Õpilastele pakkus päev suurt elevust ja eriti tore oli, kui lubati ka topiseid silitada.

Loodame, et päeva läbiviimine tõstab laste teadlikust jahiulukitest, ning suurendab huvi ka edaspidi elusloodust enda ümber rohkem tähele panema.  

Loengud viis lastele läbi Marko Vinni.