Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016

Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016

3516
Foto: Kaarel RohtKeskkonnaagentuur avaldas aruande “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016“.

Muu hulgas on välja toodud järgmist:

  • Karude soovituslik küttimiskvoot on 56.  
  • Hundi detailne küttimissoovitus esitatakse käessoleva aruande lisana sügisel enne jahihooaja algust.
  • Eeloleval hooajal ilvest üheski maakonnas üldkorras mitte küttida. 
  • 2016. a jahihooajal soovitame põdra küttimise eesmärgiks seada asustustiheduse mõõdukas ja jätkuv langetamine.
  • metseaasurkonnale tuleks jätkata kõrgendatud küttimissurvet eesmärgiga viia arvukus 2016. jahiaasta lõpuks asustustiheduseni maksimaalselt 2,5 isendit/1000 ha jahimaa kohta. Aladel, kus katk on metssea arvukust vähendanud alla 1,5 isendi 1000 ha jahimaa kohta, tuleks jätkata küttimist vähemalt juurdekasvu ulatuses.
  • 2016. a metskitsede küttimist Eestis oluliselt suurendada ning maakondlike küttimismahtude määratlemisel üldjuhul aluseks võtta jahipiirkondade kasutajate poolsete küttimissoovide summast märksa suurema küttimismahu.
JAGA