Ülevaade FACE liikmete foorumist

Ülevaade FACE liikmete foorumist

2143
Fotod: Tõnis Korts

18. aprillil kolmandal kevadkoosoleku päeval toimus Bulgaarias Pravetsis Euroopa jahimeeste huvisid kaitsva katusorganisatsiooni FACE liikmete foorum. Foorumi esimene pool kujutas endast avatud juhatuse koosolekut.

Selle avas FACE president Michael Ebner, kes tegi ülevaate olukorrast. Ta oli mures FACE rahalise olukorra pärast ja kutsus liikmeid kaasa mõtlema, kuidas olukorda parandada. Tema arvates on jahisektor Euroopa tasandil üle reguleeritud. President kõneles ka Prantsusmaa jahiseltsist, kes on võlgu eelmise aasta liikmemaksu. Ta on neile korduvalt saatnud meeldetuletuse.

Edasi andis oma tegevusest aru FACE tegevjuht Ludwig Willnegger. Ta keskendus kommunikatsioonile. Sisekommunikatsiooni osas käib regulaarselt FACE kuukiri liikmetele, mille kaudu antakse jookvalt infot toimuvast. Kasutusele võeti keskkond Bitrix24, kus erinevad töögrupid saavad jooksvalt värskeid materjale jagada. Väliskommunikatsiooni osas käib samuti aktiivne arendus. Tegevjuht pakkus ka kaastööd liikmesriikide jahiajakirjadele. Ludwig Willnegger näitas erinevaid artiklite ja kolumnide variante, mida on varasemalt tehtud. Näitas ka uut flaierit „Mis on FACE?“ Sealses võrgustikus olemine annab liikmesriikide jahimeeste organisatsioonidele võimaluse saada infot naabrite kohta ja võrrelda oma tegevust nendega. Kogemuste vahetamine ja üksteise nõustamine on üks olulisemaid FACE väärtusi. Willnegger palus liikmetel olla senisest veelgi aktiivsem ja kasutada FACE võrgustiku poolt pakutavaid võimalusi maksimaalselt.

FACE tegevused Euroopas

Samuti tõi tegevjuht info, et Europarlamendis tegutseval Intergrupil (jahinduse ja maaelu) on nüüd oma kodulehekülg, mis tehti sellepärast, et olla võrdväärne konkurentide ning jahivastastega.  Intergrupp on Europarlamendis tegutsev jahinduse ja maaelu kaitsev saadikute grupp, kes jagavad ühiseid väärtusi. Intergruppe on parlamendis erinevaid ja see on aktsepteeritud töövorm. Ka koostab büroo uut FACE kodulehekülge ja moderniseeritakse FACE logo.

Tegevjuht kordas üle ka FACE põhieesmärgi kaitsta Euroopa 7 miljoni jahimehe huvisid Euroopa tasandil. Põhiliselt ollakse aktiivne Euroopa institutsioonide tasandil. Seega on FACE eelkõige jahimeeste lobby-organisatsioon. Nii nagu põllumeestel on oma huvisid kaitsev esindus ja ka teistel valdkondadel, kes soovivad protsesse mõjutada nendele soodsas suunas.

FACE tegevjuht Ludwig Willnegger andis aru, kui palju on kohtutud Europarlamendi liikmetega (MEP) ja erinevate institutsioonide ametnikega. Kogutakse ja hoitakse silma peal kogu informatsioonil, mis võib puudutada või mõjutada jahinduse käekäiku Euroopas. Nende kohtumiste eesmärk on olnud selgitada jahimeeste tegevusi ja eesmärke ning seda, et jahimehed on eelkõige looduse praktilisele kaitsele orienteeritud. Selgitustöö ja positiivse mõjutustegevuse kaudu kindlustatakse loodava seadusandluse kvaliteet ja jahinduse jätkusuutlikkus.

Huvide kaitsmine Brüsseli tasemel tähendab ka aktiivset dialoogi looma- ja linnukaitsjatega ning vajadusel oma huvide jõulist väljaselgitamist. Ka nendest kohtumistest andis tegevjuht aru. Hetkel on aktiivsed teemad pliimoona kasutamise piiramine, linnujaht, suurkiskjad, ühtne põllumajanduspoliitika, samuti sigade Aafrika katk jms.

Aktuaalsed teemad ja arutelud

Edasi tegi raamatupidaja Charlotte Nyffles finantsülevaate. Järgnes arutelu ja küsimuste esitamine eelarve osas.

David Scallan andis infot pliimoona kasutamise osas. Töögrupp on väga aktiivne, kus FACE töötab välja strateegiat, mis lähtub jahimeeste huvidest Euroopa Komisjoni poolt algatatud protsessis. Samuti rääkis Scallan sellest, et paljude kaitstavate liikide arvukus suureneb, millest tulenevalt teeb FACE tööd, et nende kaitsestaatust muuta ja taas jahipidamist alustada.

Suurkiskjad on kuum teema ka Euroopa tasandil. Ka selles osas on FACE aktiivne ja kaitseb jahimeeste huvisid. Euroopas on suur surve teatud linnastunud seltskonna poolt, kes heameelega näeks, et suurkiskjate arvukust üldse ei reguleeritaks. FACE spetsialistid teevad tööd ka selles osas, et koondada kokku liikmesriikide arvamused ja esitada neid Euroopa tasandil. Seda mida liikmesriikide jahindusorganisatsioonid ei suuda, saame teha koos FACE koordineerimisel.

Järgmine koosolek on sügisel septembrikuus.

Tõnis Korts,
EJSi tegevjuht