Ühine põllumajanduspoliitika tegevuskava on looduskaitse osas puudulik

Ühine põllumajanduspoliitika tegevuskava on looduskaitse osas puudulik

1409
Foto: Flickr

Euroopa jahiorganisatsioon FACE muretseb sellepärast, et Euroopa Komisjoni ühtne põllumajanduspoliitika uus tegevuskava ei tunnista põllumaade bioloogilise mitmekesisuse kriisi Euroopas.

Euroopa Komisjon kinnitas, et uuendatav tegevuskava põhineb taas kahe sambalisel struktuuril, mille alusel saavad põllumehed maa-alaseid toetusi, mis aga ei kaitse peale toitlustuse muid avalikke huvisid. FACE ootas aga uut täiustatud struktuuriga tegevuskava, mis võimaldaks seda, et põllumeeste otsetoetused oleksid otseselt seotud mõõdetavate keskkonnamõjudega.

FACE tegevdirektori Ludwig Willneggeri sõnul on FACE väga mures tegevuskava ettepanekute üle, kuna see võib Euroopa jahimeestele (7 miljonit inimest) kaasa tuua järjest enam jahipiiranguid väikeulukitele ning viia jahiulukite jt metsloomade populatsiooni väljasuremiseni. „Praegu on komisjoni teha see, et järgmine tegevuskava selles valdkonnas annaks paremaid tulemusi ning ambitsioonikaid ettepanekuid tegevuskavas võetakse arvesse“, selgitas ta.

Praegune põllumajanduspoliitiline tegevuskava sisaldab vabatahtlikele keskkonnasõpradele maksu, mis aga enamikel juhtudel on näidanud, et see on ebaefektiivne ning jääb selgusetuks mida uus ühtne põllumajanduspoliitika sellega seoses pakub.

Paraku ilmnes looduskaitse direktiivide ajakohastamisel tõsiasi, et Euroopa liidu põllumajanduspoliitika on riiklikul tasandil olnud ebaefektiivne. Seega kuidas saame olla kindlad, et liikmesriigid seavad põllumajanduspoliitilise tegevuskava elluviimisel prioriteediks bioloogilise mitmekesisuse parandamise, on FACE nõutu. Tegevuskavas kirjeldatav põllumaade kava on üldjuhul ebaõnnestunud, v.a mõned kohalikud või tulemuspõhised projektid Euroopas. Rohkem tekitab muret aga tõsiasi, et selles pole mainitud uusi võimalusi looduskaitse rahastamiseks, mis takistab ühtse põllumajanduspoliitikal tagada sidusat poliitikat.

Tegevuskavas pole tehtud ettepanekuid kuidas otsetoetusi lihtsustada ja paremini suunata, eriti nendele põllumajandustootjatele, kel on bioloogiliselt mitmekesised (sageli Nature 2000 alla kuuluvad) maa-alad. Kuidas neid põllumehi õiglaselt toetada, pole täpselt teada, ent FACE arvates ei lähenda Euroopa Komisjoni tegevuskava seda probleemi piisavalt efektiivselt.

Tegevuskavas pakutakse selleks välja paindlikumat väljatöötamise mudelit, mis peaks põllumajanduses tagama paremaid tulemusi, ent selles tuuakse välja, et liikmesriigid peaksid hakkama ise vastutama selle eest kuidas nad kokkulepitud eesmärgid saavutavad.