Tudengid vajavad jahimeeste abi ulukinahkade kasutuse osas

Tudengid vajavad jahimeeste abi ulukinahkade kasutuse osas

764
Foto: EJS

Lugupeetud jahimehed,

Tegemist on äärmiselt olulise küsitlusega. Nahkade kasutamise teema on EJSis jätkuvalt päevakorral ja püüame leida partnereid, et nendega koos jõuda lahendusteni, mille tulemusena 100% nahkadest saaks kasutatud.

Palume teil antud küsitluse vastata.

Küsitlusele saab vastata SIIN.


Oleme Kõrgema kunstikooli Pallas ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengid Iris Järg ja Kadri Võrel. Tunneme huvi ulukinahkade kasutuse vastu ning seetõttu soovime valdkonnaga põhjalikumalt tutvuda.

Iris uurib oma lõputöö raames, kui palju metslooma nahku leiab kasutust. Praktilise osana on plaanis koguda metskitse toornahku, Skineksis parkida ning valmistada nendest tooted.

Kadri seminaritöö teemaks on ulukinahkade senise kasutamise ning võimaliku kogumise uuring. Töö eesmärgiks on välja selgitada, mida ulukinahkadega tehakse ning millistel tingimustel on võimalik nahku jahimeestelt koguda.

Oma uurimusi ei saa me teha ilma jahimeeste abita. Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 15 minutit. Iga vastus on meie jaoks väga oluline.