Töögrupp arutas pliimoona keelustamisega seotud asjaolusid

Töögrupp arutas pliimoona keelustamisega seotud asjaolusid

494
Koosolekul osales Andres Lillemäe. Foto: EJS

2. septembril toimus FACE laskemoona töögrupi koosolek. Arutati ECHA raportit ja pliimoona edasise keelustamisega seotud asjaolusid.

Lõpuks ometi olid juristid selle 900 lehekülge haarava dokumendi läbi lugenud ning tehti mõningaid tähelepanekuid sellest dokumendist. Täpselt on määratlemata kes ikkagi on laskesportlane.  Jahimehed on ju ka laskesportlased. Eksitakse määratlustes, näites Nosleri kuule ei loeta  pliivabadeks.

FACE esindajate arvates tuleks teha ettepanekuid muudatusteks antud dokumendis. ECHA ettepaneku järgi tuleb keelata kõik laskemoon ja kalastusvahendid, mis sisaldavad rohkem kui 1% pliid. FACE arvab, et selle protsendi võiks tõsta 3-ni. Senised uurimused näitavad, et alla 6,5 kaliibri ei ole võimalik leida alternatiivseid materjale pliikuulile, eriti 22, 222 ja 223 puhul. Alates 6,5-st muutuvad uue materjali kasutusele võtmisega oluliselt kuulide kaalud, mis toovad muudatusi kaasa paljude riikide jahiseadustesse, kuna nendes on ulukite küttimine seotud kuuli kaaluga. Hülgejaht ja  küttimine mägedes peaks pliimoonakeelust välja jääma, kuna need ulukid nõuavad väga head plahvatuslikku lasku, et isend kätte saada.

Tiirudes võiks olla kuulipüüdjate nimistu palju kitsam kui ta on nüüd. Tiirude puhastamiseks pliist  võiks anda rohkem aega ja protsent väiksem kui 90%. Inglise firma Bioammo on hakanud katsetama  moonaga, milles plii on asendatud vismuti ja tsingi seguga. Selline padrun oleks odavam ning ei peaks vanu relvi välja vahetama.

Koosolekul osales EJS tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.