Toimus maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike ja EJSi ühise töögrupi koosolek

Toimus maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike ja EJSi ühise töögrupi koosolek

1888

Täna, 14. septembril toimus EJS-is traditsiooniline ümarlaud maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike ja Eesti Jahimeeste Seltsi esindajate vahel.

Täiendavalt olid kutsutud ümarlaual osalema põllumajandusameti, Eesti maaparandajate seltsi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad.

Päevakorras oli probleemsete jahiulukite (kobras ja šaakal) jahiaegade arutelu, Keskkonnaagentuuri aruandes „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2017“ välja toodud põdra ja metskitse jahiaegade muutmise ettepanekute arutelu ja jooksvad küsimused.

Põhjalikult käsitleti koprajahi tähtaegu. Maaettevõtjate poolt oli ümarlauda tulnud ettepanek, et kopra jahti võiks korraldada maaparandussüsteemides probleemide olemasolul aasta ringi.

Probleemi olemuse avas Anti Rallmann Erametsaliidust, kes selgitas oma kogemuste põhjal kehtiva regulatsiooni toimimist ja tegelikku vajadust. Tiiu Valdmaa Põllumajandusametist selgitas probleemi olemust ameti ja Eesti Maaparandajate Seltsi poolt. Omad ettepanekud tegid ka Andres Olesk EEML-st, Priit Jõeäär ja Ülle Läll EPKK-st, samuti aasta põllumees Lembit Paal, Mait Värk ETKL-st.

Peep Männil KAUR-ist keskendus teaduslikule infole ja toetas samuti ettepanekut. EJS-i esindasid juhatuse liikmed Jaanus Põldmaa ja Raul Vahter ning tegevjuht Tõnis Korts ja tema abi Kaarel Roht. Juhatuse liikmed selgitasid jahimeeste seisukohti koprajahi osas.

Pika arutelu tulemusel saavutati selle punkti osas üksmeel ja asjakohane ettepanek tehakse Keskkonnaministeeriumile. Arutelul viibinud KeM esindaja Tõnu Traks tegi ülevaate teemast oma kogemuse põhjal ja rõhutas avalikkusega ja informeerimisega arvestamise vajalikkust.

Šaakali teemal andis informatsiooni Peep Männil, kes vastas ka kohalolijate küsimustele. Šaakali koha pealt sellel koosolekul ettepanekuid ei tulnud.

Elav arutelu oli põdra ja metskitse jahiaegade muutmise ettepanekute teemal. Kõigepealt arutati metskitse jahti. Siin tegid pikemad ettekanded Peep Männil ja Kaarel Roht, kes mõlemad tõid näiteid nii teadusest kui ka naaberriikidest ja Euroopast üldse. Teema tekitas elavat arutelu, arvamused olid erinevad ja kolm tundi ettenähtud nõupidamise aega sai kiiresti otsa. Otsustati nii metskitse kui põdra jahiaegade osas jätkata järgmine kord.

Jooksvate küsimuste osas toodi lauda kaks uut teemat. Ülle Läll EPKK-st tegi ettepaneku arutada jänesejahiga seonduvat ja Lembit Paal nurmkanade kasvatamisega ja loodusesse laskmisega seonduvat. Ka neid teemasid arutatakse edaspidi.

Järgmine ümarlaua koosolek on juba oktoobris.