Toimus IT komisjoni koosolek

Toimus IT komisjoni koosolek

339
IT komisjoni koosolek. Foto: EJS

7. märtsil toimus EJSi IT komisjoni koosolek, kus anti ülevaade infosüsteemide olukorrast.

Esimese päevakorra punktina tutvustas Eesti Jahimeeste Seltsi IT süsteemide koordinaator Karri Urban ametkondade ootusi EJSi infosüsteemidele. Eelmise aasta lõpus toimus kohtumine Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuriga, kus Karri Urban andis ülevaate Jahise võimalustest ning kasutamise statistikast. Sellest lähtuvalt uuendati selle aasta alguses ametkondade ootusi EJSi infosüsteemidele. IT komisjon analüüsib laekunud ettepanekuid ja soove järgmisel IT komisjoni koosolekul.

Järgmise päevakorrapunktina tutvustas Karri Urban lõppenud jahihooaja kasutamise statistikat. Jahise vahendusel väljastati 41 260 suuruluki jahiluba, mis on võrreldes hooajaga 2021/2022 üle 11 000 loa võrra rohkem. Väikeuluki lube väljastati 11 843 ning sisestati üle 23 000 uluki vaatluskirje. Järgnevatel aastatel kasutamise kasv aeglustub, kuna enamus jahipiirkondi on tänaseks süsteemiga liitunud. Järgmiseks komisjoni koosolekuks koostatakse ülevaade piirkondadest, kes ei ole süsteemiga liitunud, et paremini ära kaardistada põhjused, miks ei ole jahipiirkonnad süsteemiga veel liitunud.

Edasi tutvustas Karri Urban eelmise aasta IT otsekulude analüüsi. IT eelarvest 43% kasutati uute funktsionaalsuste välja arendamiseks. 14% kulus infosüsteemide haldusele, et tagada süsteemi töökindlus. Ülejäänud 43% eelarvest kulus kasutustoe pakkumisele, koolituste korraldamisele, arenduste koordineerimisele.

Järgnevalt jätkati 2023. aasta IT eelarve ettepanekute analüüsiga. IT komisjonile on esitatud mitmeid erinevaid arendussoove ning komisjoni üheks eesmärgiks on määrata töödele prioriteetsus vastavalt finantsvõimalustele.

Järgmine IT-komisjon toimub 16.03.2023.

JAGA