Tegevjuhtide kevadine kokkusaamine

Tegevjuhtide kevadine kokkusaamine

2308

21. märtsil kutsus EJS tegevjuht Tõnis Korts kokku liikmesorganisatsioonide juhid, et maha pidada traditsiooniline kevadine koosolek.

Päeva juhatas sisse EJSi president Margus Puust. Ta pidas traditsioonilise sissejuhatava ettekande, milles keskendus seltsi aktuaalsetele küsimustele. Puust andis ülevaate läbirääkimiste käigust maaomanikega. Juttu tehti ka ühise tüüplepingu koostamisest, jahiseaduse toime hindamisest ja seirearuandesse kahjude osa sisseviimisest, samas vaadati üle Eesti jahinduse hea tava omandi koha pealt.

Edasi toimus põnev ettekanne söödapõldude rajamisest. Selle esitas Malmgard Sjundea esindaja Mika Minkkinen Soomest. Teda tõlkis EJSi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Minkkinen on suurte söödapõldude rajamise kogemusega, mistõttu oli osalejatel sel teemal hulga küsimusi.

Lisaks kõneles aasta loomast – metskitsest Keskkonnaagentuuri spetsialist Rauno Veeroja . Teema oli huvitav ja sõnum jahimeestele oli, et metskitsepopulatsioonile on vaja osutada senisest suuremat tähelepanu. Ka Raunole oli kuulajatel hulga küsimusi.

Samuti tuli päevakorda EJSi IT arendused, millest kõneles projektijuht Karri Urban.

Kütiliinist ja kokkutuleku laskmisest rääkisid korraldaja Leo Kass ja peakohtunik Ivar Pärn.

Põneva ettekande ulukite loendusest tegi aga juhatuse liige Priit Vahtramäe, kes samuti vastas hulgale küsimustele.

Päeva lõpuks tegid tegevjuht Tõnis Korts ja asetäitja Andres Lillemäe ülevaate VTA läbiviidavast järelevalvest, trofeenäitusest, ulukipeibutamise koolitusest, volikogu toimumisest, suvisest kokkutulekust, EJSi aastapäevapeost ja teistest jooksvatest küsimustest.

Järgmine liikmesorganisatsiooni juhtide koosolek on sügisel.