Tegevjuht külastas Rotary klubi

Tegevjuht külastas Rotary klubi

300

9. septembril kutsus Tartu Rotary klubi külla EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu, et kuulda jahindusest meil ja mujal.

Tegevjuht tegi ülevaate tänapäeva jahist ja jahindusest andes ka ülevaate jahipidamise erinevast rollist ajaloos. Põgusalt peatuti ka sellel, kuidas globaalprotsessid, nagu näiteks linnastumine on mõjutanud ühiskonna suhet loodusega ja loodusressursside kasutamist. Samuti selgitas ettekandja missugused on kaasaja jahinduse väljakutsed ja kuidas on kliimasoojenemine ja Euroopas käimas olev sõda jahindust mõjutanud.

Ettekande lõpus oli hulgaliselt küsimusi.