Tartumaal on pikendatud 20 jahipiirkonna kasutusõiguse luba

Tartumaal on pikendatud 20 jahipiirkonna kasutusõiguse luba

495
Tartu JK alguse saanud jahimaade haldamise programmist on tänaseks saanud Jahise osa ning jahiseltside tööriist jahimaade haldusprotsessis.

Keskkonnaamet on pikendanud järgmiseks kümneks aastaks 20 Tartumaa jahipiirkonna kasutusõiguse luba 23-st. 

Kasutusõiguse luba on pikendatud jahipiirkondadel:  Alatskivi, Amme, Peipsiääre, Kärevere, Laeva, Luunja, Nõgiaru, Nõo, Sangla, Võnnu, Kambja, Vahelaane, Järvselja, Elva, Haaslava, Konguta, Rannu, Puhja, Tammistu, Ülenurme.

Samuti leidis Keskkonnaamet, et jahimaa heaperemeheliku kasutamise jätkamiseks ning jahindusliku kasutuse edasiseks võimaldamiseks on otstarbekas pikendada kehtiva jahipiirkonna kasutusõiguse luba, et tagada jahimaa kasutuse stabiilsus ning jätkuv koostöö piirkonna maaomanikega.
Tartumaa 3 veel pikenduseta jahipiirkonda tegutsevad aktiivselt, et saaks peagi ka oma load pikendatud.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:
1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid
2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud
3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi

JAGA