Tänavu on kütitud 4 hallhüljest

Tänavu on kütitud 4 hallhüljest

2450
Foto: Ott Maasikas/Flickr

Keskkonnaameti andmetel on sel jahihooajal kütitud neli hüljest, küttimise piirmahuks on kehtestatud aga 45 isendit.

7. augusti seisuga on Keskkonnaameti andmetel jahimehed küttinud 4 hallhüljest Liivi lahel Pärnumaaga paiknevatel aladel. Sealjuures on kolm hüljest kütitud Kihnus ning üks Tahkurannas.

Aprilli keskpaigas alanud küttimishooajaks kehtestas Keskkonnaamet hallhülge küttimise piirmahuks 45 isendit, millest 25 võib küttida Liivi lahel, 8 saarte põhja- ja läänerannikul ning 12 Soome lahel.

Arvestades loendatud isendite hulka, kalandusele tekitatud kahjude levikut ning möödunud jahihooaja küttimise piirkondlikku jaotust, jättis Keskkonnaamet hallhülge küttimise piirmahu eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.

Lähtudes ulukiseire aruandest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres olnud pikemat aega tõusutrendis. 2016. aastal loendati Eesti territooriumil kevadsuvel hallhülgeid kokku 4508, mis on rohkem kui 2015. aastal (4237 isendit), kuid siiski vähem kui kahel varasemal aastal.

Hallhülgejaht kestab kuni 31. detsembrini.

Tabel: Keskkonnaamet