15. septembrist võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti põdrapullile!

15. septembrist võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti põdrapullile!

5284
Põdrajaht on alguse saanud. Esimene trofee täna hommikul ViljandimaaltTäna, 15. septembril algas põdrajahi hooaeg. 

Põdrale võib jahti pidada 15. septembrist 15. detsembrini, sealhulgas:
1) pullile varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 15. septembrist 15. detsembrini ning ajujahti ja jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 15. detsembrini;
2) lehmale ja vasikale varitsus- või hiilimis- või peibutus- või ajujahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 15. detsembrini.

Ulukiseirearuanne: “2015/2016 jahihooajal peaaegu 6900 isendini küündinud küttimise tulemusel on põdra arvukus veidi vähenenud, kuid jäänud enamikus maakondades metsakahjustuste riski silmas pidades siiski veel liiga kõrgele tasemele. Seetõttu tuleks ka eelseisval jahihooajal seada põdra küttimise eesmärgiks arvukuse mõõdukas vähendamine, küttides põtru veidi rohkem asurkonna juurdekasvust. Eelmiste aastate intensiivsema küttimise oodatust tagasihoidlikum mõju põdra asustustiheduse vähendamisel ning pabulaloenduse tulemused viitavad selgelt põdra üldarvukuse alahinnangule. Selle aasta asurkonna juurdekasvu ja sellest tuleneva arvukuse 5–10% langetamiseks on vaja küttida umbes 6600 isendit.”

JAGA