Taani keelustab pliimoona kasutamise vintpüssides

Taani keelustab pliimoona kasutamise vintpüssides

838
Pliimoon. Foto: erakogu

Taani keskkonnaminister Lea Wermelin ja Taani jahimeeste selts tahavad järk-järgult loobuda vintpüssides pliimoona kasutamisest. Selline otsus muudab Taani esimeseks riigiks maailmas, kes keelab täielikult plii kasutamise jahipidamisel nii haavlipüssides kui vintpüssides.

Taanis kütitakse igal aastal umbes 200 000 ulukit. Toetudes Taani jahimeeste seltsi andemetele, siis juhul kui kõik jahimehed kasutaksid pliid sisaldavat vintpüssi laskemoona, viiksid nad loodusesse igal aastal ligi 2000 kg pliid. Plii aga ei tohiks levida loodusesse või lõpetada toiduahelas. Samuti on ta ohtlik veekogudele ja kahjustab kalu, koorikloomi ja veetaimi. Väikestes kogustes plii võib isegi põhjustada ajukahjutusi ja kahjustada laste õppimisvõimet.

Seetõttu keskkonnaminister Lea Wermelin ja Taani jahimeeste selts soovivad järk-järgult pliimoona kasutamist keelustada vintpüssides, et jahipidamist Taanis jätkusuutlikumaks muuta.

„Plii on raske keemiline element, millel pole kohta Taani looduses ega meie toiduahelas. Taanis peaks jahipidamine olema jätkusuutlik ega tohiks reostada meie loodust. Seetõttu on mul hea meel, et valitsus koostöös Taani jahimeeste seltsiga töötavad selle nimel, et Taanist saaks esimene riik maailmas, kus keelatakse vintpüssides pliimoona kasutamine. Nii nagu olime esimene riik, kes keelas ära pliimoona haavlipüsside puhul,“ selgitas keskkonnaminister.

Pliihaavlite müük ja kasutamine on Taanis keelatud juba alates 1996. aastast.

Taani jahimeeste selts on pikka aega tegelenud vintpüssides kasutatavate pliimoona alternatiivide otsimisega. Nüüd on alternatiivsed laskemoonad nii head, et sellest on võimalik eemaldada plii.

„Loodusest huvitatud organisatsioonina on meie jaoks ülioluline, et meie kirg jahi vastu ei saastaks keskkonda. Taani oli esimene riik maailmas, kes keelas ära plii kasutamise haavlipüssides ja nüüd keelame esimesena ära ka pliimoona vintpüssides,“ selgitas Taani jahimeeste seltsi relvakomitee juht Marie-Louise M. Achton-Lyng.

Pliimoona järk-järguline keelustamine vintpüsside kasutamisel nõuab jahiseaduses tulirelvasid ja jahimoona puudutavate punktide muutmist. Pliid sisaldav laskemoon on raskem kui selle alternatiiv, nt vaskkuulid. Seetõttu tuleb ka Taani ulukiliikide puhul kehtivad kuulide kaalunõuded üle vaadata.

Eriti oluline on, et jahilaskemoona käsitlevate nõuete kohandamine viiakse lõpule viisil, mis tagaks ulukite hukkamise tõhusalt ja vastutustundlikult. 

Taani keskkonna- ja toiduministeerium uurib seetõttu, kuidas saaks vintpüssi laskemoona nõudeid kohandada nii, et pliivaba laskemoona saaks ohutult kasutada ja see tagaks õiguspärase küttimise. Ministeerium uurib ka selle keelu kehtestamisega seotud tehnilisi ja ohutuse aspekte. Pärast seda saab pliid järk-järgult keelustada.

Plii järk-järguline kaotamine jahipidamiseks kasutatavates vintpüssides peaks eeldatavasti kehtima hakkama pärast üleminekuperioodi 2023. aastal.