Siseministeeriumi arvates vajab helisummuti ettepanek laiemat kaalumist

Siseministeeriumi arvates vajab helisummuti ettepanek laiemat kaalumist

1003
Helisummuti. Foto: Flickr

Ettepanek helisummutit transportida ja hoiustada ilma jahirelvalt eemaldamata, vajab laiemat kaalumist ja analüüsimist. Võimalik, et sellise erandi tegemine vaid jahimeestele jahirelvade suhtes ei ole põhjendatud ning nimetatud piirang on oma aja ära elanud ka teiste, näiteks laskesportlaste suhtes.

Raske on kahtluse alla seada ka relvameistrite poolt väidetut, et iga kordne helisummuti peale- ja maha keeramine kahjustab või kulutab tulirelva ja see võib olla koguni ohtlik. Relvaseaduses sätestatud kohustused peavad muutma relva käitlemise hoopis ohutumaks.

Helisummuti tsiviilkäibesse lubamine sai alguse 2007. aastal ning esmalt anti nende käitlemise ja kasutamise õigus vaid laskesportlastele. Sellest ajast saati on relvaseadus sätestanud ka selle tulirelvale kinnitamise õiguse vaid lasketiirus. Üle kümne aasta hiljem laiendati helisummuti käitlemise õigust ka teistele relvaomanikele, kuid tänaseni on lubatud see tulirelvale kinnitada ja kasutada vaid lasketiirus, laskepaigas või jahipidamisel.

Esitatud ettepanekut arutatakse relvade käitlemise üle järelevalvet läbi viivate ametkondadega ja teiste tulirelvi valdavate huvigruppidega. Muudatusettepanekut toetavate seisukohtade kujunemisel lisame nimetatud piirangu kaotamise relvaseaduse muutmise eelnõusse esimesel võimalusel.