Sigade Aafrika katku uuendused, taudistunud ala nr 10

Sigade Aafrika katku uuendused, taudistunud ala nr 10

4056
21. mail diagnoositi sigade Aafrika katk Pärnumaal Vändra vallas ühel leitud metsseal. Vändra valla metssea leiukoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 10
 
KESKKONNAAMET
22.05.2015 (19.02.2015, 20.04.2015 ja 06.05.2015 teate lisandus)
Lähtudes Euroopa Komisjoni rakendusotsusest, 13.02.2015, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, millest Keskkonnaamet teatas oma 19.02.2015.a teates ja lähtudes Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014.a käskkirjast nr 1-4.1/14/438 ja Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014.a käskkirjast nr 1-4.1/14/438, samuti Keskkonnaameti 20.04.2015.a ja 06.05.2015.a teatest, hõlmab uus taudistunud ala järgmiste kohalike omavalitsuste haldusterritooriume, kus on keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va koprajaht FCI 3. ja 4. rühma kuuluvate jahikoertega ning haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega):
 • Järvamaa
  • Türi vald
 • Pärnumaa
  • Vändra vald
 • Raplamaa
  • Käru vald
Endiselt on taudistunud ala staatuses:
 • Tartumaa:
  • Konguta vald,
  • Rannu vald,
  • Rõngu vald.
 • Viljandimaa
  • Kolga-Jaani vald,
  • Suure-Jaani vald,
  • Viljandi vald,
  • Viljandi linn.
Taudistunud alal tsoonis tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes, kütitud metssigade, nendelt Taudistunud alal tsoonis tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes, kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia.
 
Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.
 
Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.
 
 
Teet Koitjärv
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)

 

JAGA