Sel jahiaastal on lubatud küttida 50 hallhüljest

Sel jahiaastal on lubatud küttida 50 hallhüljest

1167
Foto: Flickr

Keskkonnaamet kehtestas 2020/2021. jahiaastaks hallhülge küttimismahuks Eestis kokku 50 isendit.

Harju ja Lääne maakonnas on lubatud küttida 4 isendit, Hiiu maakonnas 4 isendit, Ida-Viru maakonnas 3 isendit, Lääne-Viru maakonnas 3 isendit, Pärnu maakonnas ja Saare maakonna lõunarannikus 30 isendit ning Saare maakonna põhja- ja läänerannikus 6 isendit.

Hallhülge kaitse tegevuskavas on kokku lepitud, et hülgejahi esimestel aastatel määratakse küttimismaht kuni 1% loendatud isenditest. Eelmisel, 2019 aastal loendati hallhülgeid nende lesilates 5468 isendit. Lähtudes seirearuandest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres olnud pikemat aega tõusutrendis.

2019. aasta jahihooajal kütiti lubatud küttimimahust (58) kokku 20 isendit. Hallhülgele võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 15. aprillist kuni 31. detsembrini.