Sel aastal on kütitud üle 1000 metssea

Sel aastal on kütitud üle 1000 metssea

2424

Keskkonnameti andmetel on 1. juuni seisuga kütitud 1202 metssiga.

Enim metssigu on kütitud Saaremaal (485), millele järgnevad Läänemaa 304 ja Harjumaa 104 isendiga. Samas on aga kõige vahem, vaid üks isend, kütitud Põlva- ja Viljandimaalt.

Lisaks on surnult leitud ja maetud 112 siga ning SAKi tunnustega hukatud 9 isendit. Seega kokku kütiti 1. juuni seisuga 1323 metssiga.

Neist enim on kütitud kesikkulte (358) ning kesikemiseid (322).

Keskkonnaamet pole veel selleks jahiaastaks veel küttimislimiiti kehtestanud.