SAKi alane Euroopa Komisjoni audit Eestis

SAKi alane Euroopa Komisjoni audit Eestis

2237Sellel nädalal viibib Eestis ja auditeerib SAKi alaseid tegevusi Eestis Euroopa Komisjoni audit. Auditi grupp on kaheliikmeline ja seda juhib James Allan Ross. Grupp külastab nii Veterinaar- ja Toiduametit kui ka piirkondi eesmärgiga hinnata seda, kas kehtestatud meetmed on tõhusad ja piisavad. Üks auditi põhieesmärkidest on vältida taudi levikut kodusigadele.

Kohtumised on planeeritud ka jahimeestega. Esmaspäevasel avakoosolekul osalesid Keskkonnaameti ja Vetameti esindajate kõrval ka EJSi president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts. President ja tegevjuht tutvustasid meie jahindust ja jahipiirkondi ja vastasid audiitorite küsimustele. Põhjalikult uuriti lisasöötmise kohta ja jahimeeste esindajad põhjendasid, miks lisasöötmine on meie tingimustes vajalik.

Meie ühine eesmärk on metssigu võimalikult vähe liigutada ja lisasöötmine on üks meede selle kindlustamiseks. Teisipäeval toimus kohtumine Valgas ja seal esindas jahimehi EJS liikmesorganisatsiooni Valgamaa Jahimeeste Ühistu juht Rein Rosenberg. Rosenberg tutvustas audiitoritele, kuidas tullakse katkuga toime koldes ja vastas samuti audiitorite küsimustele.

Külastatakse ka seakasvatajaid ja teisi tootjaid. Audit lõpeb reedel kokkuvõtva seminariga. Auditi tulemused selguvad 20 päeva pärast missiooni lõppemist.JAGA