SAK ülevaade oktoobrikuu seisuga

SAK ülevaade oktoobrikuu seisuga

1501
Foto: Torsten Behrens/Flickr

Põllumajandus- ja toiduameti andmetel on selle aasta jooksul on uuritud kokku 4524 kodusiga, nendest 2555 surnud siga.

Metssigu on kokku uuritud 7935, nendest 47 surnuna leitud, 7847 kütitud ja 41 hukkunud või hukatud.

Oktoobris tuvastati SAK 10 metsseal, nendest 2 viiruspositiivset, 3 antikeha ja viiruspositiivset  ja 5 antikeha positiivset. Kokku on SAK tuvastatud sellel aastal 64 metsseal: neist 20 viiruspositiivset ja 44 antikeha positiivset.

Allpool on  SAK positiivsete metssigade kaart, kus on väga selgelt näha hetkel olemasolevad kolm SAK metssigade taudistunud ala (Raplamaa-Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Võrumaa).

Oktoobris lisandus nendele aladele nii antigeen kui ka antikeha positiivseid metssigu: enim lisandus Lääne-Virumaale kokku 4, Võrumaale 2, Harjumaale 2. Kaardilt on ka näha, et viiruspositiivsed leiud on üksteisest kaugenenud, mis tähendab, et SAK viirus levib metssigade populatsioonis laiemale alale algsest leiukohast eemale.

 

Ülevaatlik kaart SAK taudistunud aladest 31.10 2021 seisuga, kaardil märgitud viiruspositiivsed leiud ( mõne täpi all on mitu metssiga, seetõttu ei ole täppide arv võrdne viiruspositiivsete metssigade arvuga).

EJS

JAGA