SAK proovide analüüsimisest Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis

SAK proovide analüüsimisest Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis

2476
Foto: SAKi voldik
 title=


Tuletame jahimeestele meelde, et SAKi proovide viimisel on äärmiselt oluline, et kaaskirjal oleks teie kontakt (telefon, e-posti aadress), et teile oleks võimalik tulemused teatada ja et katseklaas tuleks panna puhtasse plastikkotti!

Kui teil on katseklaasi pakendamise või proovide võtmisega seonduvaid küsimusi, saate SAKi voldikust nõuded üle lugeda. 

Imbi Nurmoja (direktori asetäitja loomahaiguste alal) tegi jahimeeste jaoks järgneva kokkuvõtte:

“Alates käesoleva aasta juulist on SAK uuringute mahud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (VTL) pidevalt kasvanud. Kui aasta esimeses pooles uuriti kuus 250 kuni 650 looma proovid, siis novembriks on see number tõusnud 2400 loomani. Ka päevased uuritavate proovide mahud on kõikunud suuresti, ulatudes senisel maksimumpäeval 250 proovini.

SAK uuringute läbiviimine pühapäeviti on käivitunud ilma suuremate tõrgeteta. Uuritavate proovide arvud on jäänud seni vahemikku 57st kuni 152 proovini.

SAK uuringute puhul saab klient teate uurimistulemuse kohta üldjuhul proovi laborisse jõudmisele järgneva tööpäeva õhtuks. Üksikute proovide puhul on see aeg pikenenud päeva võrra, kuna on tekkinud vajadus uuringut korrata. Enamasti on kordamist vajav proov tavapärasest kesisema kvaliteediga, kuid viivitusi on põhjustanud ka tehnilised probleemid. Seni ei ole uuringute läbiviimine veninud põhjusel, et laborisse oleks korraga saabunud sedavõrd suur hulk proove, mis ületab labori võimekuse.

Heameelt teeb, et enamik laborisse jõudvatest proovidest on korrektselt märgistatud ning pakitud täiendavalt puhtasse kilekotti ja proovidele on lisatud kaaskiri. Siiski on osa kaaskirju puudulikult täidetud. Esineb olukordi, kus kaaskirjal puudub isegi e-maili aadress või telefoninumber. Ka saabub proove, kus katseklaas vereprooviga on ilma täiendava pakendita, mis on nakkuse võimalikku levikut silmas pidades väga ohtlik.

Käesoleval nädalal diagnoositi SAK Eesti metssigadel tuhandendat korda.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on ainukene laboratoorium Eestis, kus viiakse läbi SAK analüüse. Kasutatavad uurimismeetodid on akrediteeritud ning nende läbiviimiseks on olemas VTA tunnustus. VTL pädevust hinnatakse regulaarselt Euroopa Liidu referentlaboratooriumi poolt.”
JAGA