Saaremaal toimub relvaomanike teabepäev

Saaremaal toimub relvaomanike teabepäev

685
Foto: Keskkonnainspektsioon

Siseministeerium korraldab 2. aprillil Kuressaare kultuurikeskuses Saare maakonna relvaomanike teabepäeva.

PÄEVAKAVA:

9.45–10.00 Kogunemine, osalejate registreerimine

10.00–10.30 Muudatused seadusandluses (RelvS) – Siseministeeriumi esindaja

10.30–11.45 Relvaloa väljastamine ja relvaloa omanikku puudutav järelevalve – Politsei- ja Piirivalveamet Riita Proosa, tegevus- ja relvalubade väljaandmise teenuse vanemkorrakaitseametnik
– Nõuded relvaomanikule
– Relvaloa taotlemine/uuendamine/pikendamine
sh taotlusprotsessi ja veebilehekülje lühitutvustus
– Jahilaskesport
– Laskemoona lubatud kogus relvaomanikule
– Leidrelvad ja –laskemoon, relva olulised osad
– Vastutus/õiguslikud tagajärjed rikkumise korral, PPA menetluspädevus
– Relvade üleandmine

11.45–12.45 Relvaeksamid, relvade hoiutingimused, tsiviilrelvade ohutus ja turvalisus – PPA Kent Puiestee Lääne-Saaremaa piirkonnapolitseinik ja PPA Robert Vahter eriettevalmistuse instruktor
– Peamised eksimused relvaeksamil
– Nõuetekohased relvahoiutingimused
– Tsiviilrelvad ja turvalisus
– Hädakaitse ja selle tähendus (enese ja vara kaitseks soetatud relvad)

12.45–13.15 Kohvipaus

13.15–14.15 Ohutusnõuded jahipidamisel, järelevalve – Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer
– Ohutusnõuded ja eeskirjad jahipidamisel
– KKA järelevalve, peamised eksimused jahipidamisel, head näited

14.15–15.10 Leitud lõhkeained ja laskemoon – Päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post
– Käitumine lõhkeaine või laskemoona leidmise korral
– Lõhkematerjali loovutamine

15.10–15.30 Kokkuvõte, osalejate küsimustele vastamine
Teabepäeva on kaasatud: Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Päästeamet

Registreeruda teabepäevale saab siin.
Teabepäev on vaadatav ja järelevaadatav ka veebis.