Saaremaal kaelustatud Aina pole pikemat teed ette võtnud

Saaremaal kaelustatud Aina pole pikemat teed ette võtnud

537
Aina sai vahepeal ka järglase. Foto: SJS

Saaremaal möödunud talvel kaelustatud hirvelehm Aina pole poole aasta jooksul väga palju oma kodupiirkonnast kaugemale rännanud.

Saaremaal kaelustasid kohalikud jahimehed 13. detsembril Rahtla kandis hirvelehma, kes sai nimeks Aina. Kaeluse sai kaela hinnanguliselt 2,5 aastane loom.

Tänu kaelusele on saarlased pool aastat saanud jälgida hirvelehma liikumisi. Selle aja jooksul on ta vaid korra, 30. detsembril, võtnud ette veidi pikema teekonna, Rahtlast Karujärve külla. Ülejäänud liikumine jääb ligi 2 km raadiusesse kaelustamiskohast.

Hirvelehma teekond 13.12.2021–19.06.2022.

„Tore uudis on see, et kaelustamine ei ole kuidagi häirinud lehma tavaelu ja 16. juunil jäi ta rajakaamerasse koos järglasega,“ tõdes Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas.

Uuringu eesmärgiks on koguda informatsiooni punahirvede liikumise ulatuse, kodupiirkonna suuruse, võimalike sesoonsete rännete ja elupaigakasutuse muutuste kohta. Sealjuures jälgitakse jahipidamisega kaasnevate häiringute mõju kaelustatud isendite liikumisele. Eestis ja teadaolevalt ka lähiümbruses punahirvesid telemeetriliselt jälgitud ei ole ning teadmised punahirvede kodupiirkonna suurusest ja kasutusest on väga puudulikud.