Šaakalite küttimine väljaspool jahihooaega

Šaakalite küttimine väljaspool jahihooaega

2793
Šaakal

Augusti alguses tagasi andis keskkonnaamet välja käskkirja, mis lubab lambakasvatajatele peavalu põhjustanud šaakaleid küttida väljaspool jahihooaega.

Ulukikahjustuste vältimiseks lubatakse šaakali (Canis aureus) küttimine väljapool jahiaega Lääne maakonnas Massu, Vormsi, Haapsalu ja Tuudi jahipiirkondades, Pärnu maakonnas Saulepi, Tahkuranna ja Tõstamaa jahipiirkondades ning Saare maakonnas Tamse ja Liiva jahipiirkondades alates käesoleva käskkirja jõustumisest kuni 31.10.2016.

Kütitud või hukkununa leitud šaakalist tuleb Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonda (e- post: peep.mannil@envir.ee; tel: 733 9149, 513 4898) teavitada kohe, kuid mitte hiljem kui ühe ööpäeva jooksul küttimisest või leidmisest arvates

Käskkiri

JAGA