RMK panus tänavusse metsisemängu seiresse: 41 mängu ja 123 kukke

RMK panus tänavusse metsisemängu seiresse: 41 mängu ja 123 kukke

2334
Foto: Flickr

Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt korraldatavas metsisemängu seires osales tänavu 16 RMK töötajat, kes kontrollisid kokku 41 metsisemängu.

Neist viis olid uued, mis lisati valimisse KAURi töötaja Meelis Leivitsa koostatud mängupaikade mudeli ja varasemate juhuvaatluste põhjal.

Hinnanguliselt lugesid RMK töötajad sel hooajal kokku 100 kuni 123 metsisekukke, mis teeb ühe mängu keskmiseks suuruseks 2,4 kuni 3 kukke. Loomulikult oli mängude lõikes varieeruvus suurem: kaheksas mängus ei nähtud-kuuldud ühtegi kukke seevastu kui üheteistkümnes mängus hinnati mängu maksimaalseks suuruseks 5 või enam kukke. Suurimad olid Koolma (5-9 kukke), Väljaküla (8 kukke), Vanaveski (8 kukke) ja Piibe (8-10 kukke) mängud.

Võrreldes eelmiste aastate loendustega (uusi mänge mitte arvestades) suurt muutust kukkede arvus ei ilmnenud. Kui varasem summaarne hinnang jäi vahemikku 89 kuni 93 kukke, siis nüüd on see 85 kuni 103 kukke. Ka kõik viis uut mängu olid asustatud ning mängu maksimaalse suuruse hinnangud ulatusid neis kolmest kuni viie kukeni.

Tänavust seirehooaega iseloomustas soojale talvele järgnenud vinduv lõokesetalv aprillis. Mitmel juhul oli raske aru saada, kas mängu kõrghetk on juba möödas või ei ole veel saabunud. Kindlasti mõjutas see ka loendustulemusi, iseäranis siis, kui mäng toimus liikumispiiranguga alal, kus võis käia ainult kolm korda, või siis, kui ühel seirajal oli teha mitu mängu, mistõttu igasse mängu selle kõrghetkel ei pruukinud jõudagi.

Loe lähemalt RMK kodulehelt.