Riikliku tauditõrje komisjoni istung

Riikliku tauditõrje komisjoni istung

3556
Komisjon töös. Foto: Tõnis Korts

18.11 toimus riikliku tauditõrje komisjoni istung. Koosolekut juhtis Olev Kalda Veterinaar- ja Toiduametist (VTA). Eesti Jahimeeste Seltsist osalesid Margus Puust ja Tõnis Korts.

Lühiülevaate SAK olukorrast Eestis tegi Maarja Kristjan. Kodusigadel pole viimasel ajal puhanguid olnud, küll aga on juurde tulnud katkukoldeid metssigadel. Kokku on neid 18. novembri seisuga 25.

Ülevaate kütitud metssigadest ja metssigade populatsiooni vähendamise eesmärkidest tegi Teet Koitjärv KKA-st. Kütitud on 52% metssigadest, koos leitutega on see 55%. Koitjärv avaldas muuhulgas tänu jahimeestele tehtud töö eest. KKA tegi komisjonile ettepaneku viia metssigade keskmine asustustihedus lõppeesmärgina kogu riigis tasemele 1,5 isendit/1000 ha jahimaa kohta. 2015./16. jahiaasta lõpuks on KKA ettepanek viia asustustihedus 3 isendit/1000 ha jahimaa kohta. Komisjon võttis need ettepanekud esialgu teadmiseks.

SAK positiivsete kodusigade kollete likvideerimisega seotud kulude ülevaate tegi Innar Kull VTA-st. Kokku on riigil seakatkule kulunud ligi 2,5 miljonit eurot.

Ettepanekud matmispaikade kinnitatud nimekirja täiendamise osas tegid Maarja Kristjan ja Olev Kalda. Maakondlikud VTA töötajad tegid ülevaated maakondadest.

Matmispaikade eelvaliku eeluuringute hetkeolukorrast rääkis Teet Koitjärv. Seal tekitas komisjonis küsimusi mõne ala väljajätmine nimekirjast.

Kokkuvõtted kohalike loomatauditõrje komisjonide töö tähelepanekute kohta tegi Ardo Pakkonen VTA-st.

Loe samal teemal ka Maalehe artiklit

JAGA