Riigikogus läbis teise lugemise relvaseaduse muutmine

Riigikogus läbis teise lugemise relvaseaduse muutmine

2965
Foto: EJS

Riigikogus läbis 8. veebruari istungil teise lugemise eelnõu, mis lubab mürataseme vähendamiseks kasutada tulirelval helisummutit jahipidamisel, lasketiirus ja laskepaigas. Kehtiv seadus lubab helisummutit omada ainult lasketiirus kasutataval sporttulirelval.

Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) sätestab muuhulgas elektroonilise relvaloa väljastamise võimaluse. Praegu on kasutusel üksnes paberkandjal relvaluba. Kui jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on elektrooniliselt väljastatud, siis ei pea neid paberkandjal jahil kaasas olema. Eelnõu kohaselt on võimalik relvaloa taotlejal eestikeelset relvaeksamit sooritada tõlgi abil ka võõrkeeles, vahendab riigikogu.

Riigikogu vaatas läbi muudatusettepanekud ja teise lugemise käigus viidi eelnõusse sisse rida muudatusi. Peale helisummuti kasutamise õiguse suurendati ka füüsilise isiku omandis olevate tulirelvade padrunite hulka seniselt 100 padrunilt 200 padrunile ning relvaloa omanikul on õigus omada kuni 5000 sütikut.

Läbirääkimistel võttis sõna Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist, kes tegi fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Tema sõnul peaks relvaeksamit sooritama ainult riigikeeles ja eelnõu tuleks veelkord arutada, kaasates ka riigikaitsekomisjoni. Samuti toonitas eesti keele tähtsust relvaeksami sooritamisel Külliki Kübarsepp Vabaerakonna fraktsioonist.

Raivo Aeg IRLi fraktsioonist toetas teise lugemise lõpetamist ja eelnõu saatmist kolmandale lugemisele. Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist rõhutas aga vajadust vaadata üle lubatud laskemoona kogus ja nõustus riigikaitsekomisjoni kaasamisega edasisse arutellu. Reformierakonna fraktsiooni liikme Madis Millingu sõnul vajab eelnõu veel viimistlemist ja temagi rõhutas riigikaitsekomisjoni kaasamise olulisust.

Reformierakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepaneku poolt hääletas 34 ja vastu oli 41 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud ettepanek toetust ja teine lugemine lõpetati ning eelnõu läheb kolmandale lugemisele.