Relvaseadus läheb karmimaks

Relvaseadus läheb karmimaks

1983
Foto: EJS

21. oktoobril jõuab riigikogusse valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise eelnõu. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu (EL) vastav direktiiv, millega kehtestatakse relvade omandamisele ja valduse kontrollile senisest karmimad reeglid.

Võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga muutuvad tingimused relvadega reisimiseks jahindusega tegelemise eesmärgil, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Näiteks, kui seni sai Euroopa tulirelvapassiga jahipidamiseks ELis relvadega reisida iga kord selleks luba küsimata, siis edaspidi saab sel eesmärgil tulirelvapassi alusel lihtsustatult EL-is liikuda vaid C-klassi relvaga, B-klassi relvaga liikumiseks on vaja igakordselt taotleda sihtriigist eelluba ning Eestist relva väljatoimetamiseks Politsei- ja Piirivalveametist ühekordne luba.

Varasem regulatsioon nägi eelloa ja loa kasutamist vaid kauba Eestisse ja Eestist teise EL-i liikmesriiki edasitoimetamisel, kuid eelnõu kohaselt peab neid lube rakendama ka ajutistel edasitoimetamistel (nt reisimine jahipidamise või ajalooliste sündmuste taasetendamise eesmärgil) juhtudel, kui pole alust kanda relv Euroopa tulirelvapassi.

Kehtiv seadus annab võimaluse kõigil jahimeestel ja laskesportlastel, olenemata nende kasutuses oleva relva klassist, taotleda Euroopa tulirelvapassi ja sinna kantud relvadega liikuda liikmesriikide vahel soodustingimustel. Eelnõu kohaselt aga ei saa B-klassi jahirelva kanda Euroopa tulirelvapassi. Kui B-klassi relvaga soovitakse ajutiselt minna teise liikmesriiki jahile, peab relva valdaja taotlema ühekordse eelloa sihtriigist ja relva ajutise väljaveo loa koduriigist.

Eelnõuga kavandatavate muudatuste jõustumisel tuleb vaid jahimeeste olemasolevates Euroopa tulirelvapassides kontrollida sinna kantud relva klassi ning kui muutub seni kehtinud klassikaline jaotus ja B-klassi jahirelv liigitub C-klassi, teha sama muudatus passikandes.

Samuti tuleb muuta laskesportlastele juba väljastatud tulirelvapasse, millesse kantud sporditulirelva klass võib uute reeglite kohaselt muutuda. Seni kehtinud reeglite kohaselt olid kõik A-klassi tulirelvad tsiviilkäibes keelatud (näiteks automaattuld võimaldavad tulirelvad), kuid uute reeglite kohaselt kuuluvad A-klassi ka piiratud käibega padrunisalvedega püstolid ja püssid.

Loe lähemalt Lõuna-Eesti Postimehest. Seaduseelnõu näeb SIIT.