Raudteetrassi lõik vastab „Soodevahe‒Muuga“ nõuetele

Raudteetrassi lõik vastab „Soodevahe‒Muuga“ nõuetele

515
Foto: Henry Burrows/Flickr

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tunnistas „Soodevahe‒Muuga“ raudteetrassi lõigu keskkonnamõju hindamise programmi järgi nõuetele vastavaks.

Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb ca 12 kilomeetri pikkust lõiku Soodevahe külast Muugani ning Soodevahe sõlmjaama. Raudteelõik Soodevahe-Muuga on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 km/h ning kulgeb osaliselt olemasoleva raudtee koridoris. Sõlmjaam on ette nähtud vaid kauba veoks ja käitlemiseks ning on seetõttu olemuslikult seotud kaubaveoks kasutatava Rail Balticu Soodevahe-Muuga raudteelõiguga. Soodevahe sõlmjaama koosseisu kavandatakse taristu hoolduskeskuse ja kuivsadama (kaubaterminal) funktsioonide täitmiseks vajalik taristu, rajatised ja hooned.

KMH programmiga ning nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA kodulehel keskkonnamõju hindamisega seotud teadete all ja TTJA dokumendiregistris, registreerimise nr 16-6/20-07294-033 (KMH programm) ja registreerimise nr 16-6/20-07294-034 (nõuetele vastavaks tunnistamise otsus).

Vaata lähemalt siit.