Rakvere Jahindusklubis alustati noorjahimeeste kursusega

Rakvere Jahindusklubis alustati noorjahimeeste kursusega

1730
Noorjahimehe kursus Rakveres. Fotod: EJS

2. märtsil alustas Rakvere JK õppetööga noorjahimeeste kursus, kuhu kuulub üle kahekümne inimese.

Esimesel õppepäeval tutvuti jahindusega, selle organisatsiooniga Eestis ning jahiseadusandlusega. Rakvere klubis on traditsioon, et valitakse kursuse vanem ja esimesel kohtumisel tutvustatakse ennast ning seda, miks tahetakse jahimeheks saada ja kust saadi vajalikku informatsiooni. Üle 60% nimetas, et on saanud jahinduse pisiku isalt, vanaisalt, äialt vm pereliikmelt. Samuti on tähtsal kohal sõbrad ja suhtluskaaslased, kellega oldi koos jahil ja kust saadi mõte hakata ise jahimeheks. Paaril korral nimetati, et ollakse põllumees ja seetõttu tekkis huvi ka jahimeheks saada.

Edasi õpitakse ulukihoolet, keskkonnakaitset, ulukibioloogiat jt õppekavaga ettenähtud aineid. Samuti tutvutakse jahirelvadega, ballistikaga, ohutustehnikaga ning harjutatakse laksmist lasketiirus. Kursus lõpeb aprilli keskel riigieksamiga.