Rail Balticu raudteetrassi lõik „Hagudi–Rapla ja Pärnu maakonna piir“ vastab nõuetele

Rail Balticu raudteetrassi lõik „Hagudi–Rapla ja Pärnu maakonna piir“ vastab nõuetele

422
Foto: Phil Richards/FlickrTarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatas, et on tunnistanud nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi–Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb 38,5 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Rapla ja Kehtna vallas Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini.