Rail Balticu raudteetrassi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu

Rail Balticu raudteetrassi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu

1107
Foto: Phil Richards/Flickr

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ja “Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ KMH käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 29.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas, aruteluga saab liituda TTJA kodulehel vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 25.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.

Rail Balticu “Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi” KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist lõuna suunas Taarikõnnu looduskaitseala ja Kergu looduskaitseala vahelt. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on koht, kus kavandatav raudteetrass jõuab Tallinn–Lelle–Pärnu raudteekoridorini. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 30.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas, aruteluga saab liituda TTJA kodulehel vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 26.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaled, palume samuti teada anda hiljemalt 26.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu “Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi” ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-2972-020.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-3200-024.

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 14.07.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

Vaata kirja SIIT ja SIIT.