Rail Baltica raudteelõikudel hakatakse keskkonnamõju hindama

Rail Baltica raudteelõikudel hakatakse keskkonnamõju hindama

829
Foto: Henry Burrows/Flickr

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamiseks.

Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Rail Balticu keskkonnamõju hindamise projekt käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise projektiga saab tutvuda siin. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.