Rahvusvaheline infotehnoloogia alane nõupidamine EJSis

Rahvusvaheline infotehnoloogia alane nõupidamine EJSis

4052
Vasakult Herko Sunts, Karli Ligi, Rauno Veeroja, Tiit Seer, Kaarel Roht, Jaan Ärmus, Kalev Männiste, Taavi Möller (EJS „patsiga poiss“) ja Mikk Männiste.



Keskkonnaameti ja EJS koostöös toimus 20. mail Eesti Jahimeeste Seltsis Eesti-Soome jahinduslike infosüsteemide alane koostöönõupidamine. Nõupidamisel osalesid Ari Kontiainen Soome Riistakeskusest (riiklik ulukihoolde keskus), Mikk Männiste ja Jaan Ärmus KKAst, Karli Ligi KKMst, Rauno Veeroja Keskkonnaagentuurist, Kalev Männiste RMKst, Herko Sunts Huntloc OÜst ja EJS esindajad.

Nõupidamise avas Mikk Männiste, kes selgitas jahinduslike infosüsteemide vajadust ja võimalust koostööks soomlastega. Soomlaste jahindusinfosüsteemi „Oma Riista“ tutvustas Ari Kontiainen, kes on selle projekti juht olnud algusest peale. Soomlaste loodud ja täiustatav jahinduslik infosüsteem meenutab osaliselt meie analüüsi etapis olevat infosüsteemi „Jahis.“ Sarnaselt meil planeeritavaga sisaldab „Oma Riista“ ulukite kohta kogutavat igakülgset informatsiooni. Meie süsteemi üks erinevus Soome omast on selles, et meie soovime „Jahis“-esse ka maaomanikega ja maaomandit puudutavat infot, et toimuks igakülgne ja efektiivne koostöö.

KKA esindaja Mikk Männiste tutvustas KKA andmebaasi jahipiirkondade kohta ja  keskkonnaregistrit üldisemalt. Kalev Männiste RMKst demonstreeris, kuidas töötab RMK jahilubade arvestuse ja väljastamise süsteem ja vastav andmebaas. Rauno Veeroja KAURi esindaja rääkis kogutavast jahistatistikast ja teadlaste vajadustest. Kaarel Roht EJSist demonstreeris elektroonilist eksamikeskkonda „Metsis“. Jaan Ärmus KKAst rääkis ulukite poolt tekitatud kahjude üle arvepidamist ja kuidas oleks läbi kogutavate andmete võimalik neid kahjusid hallata ja kahjutekitajaid territooriumide põhiselt määrata. Herko Sunts, kes teostab EJS ja Erametsaliidu poolt tellitud ühisprojekti „Jahis“  I etappi – analüüsi, tutvustas selle projekti eesmärki ja kulgu.

Üle viie tunni kestnud nõupidamine oli kasulik kõigile osapooltele ja lepiti kokku edasises koostöös soomlastega. Soomlased tutvustavad oma infosüsteemi nii erinevates Euroopa riikides kui ka USAs.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul karjub Eesti jahindus kaasaegse infosüsteemi järele. „Oleme oma käsitsi täidetavate tabelitega ajale jalgu jäänud ja seltsidel pole oma jahipiirkondade kohta kuskilt tegelikkusele vastavaid kaarte saada. Jahimehed kasutavad kaasaegseid seadmeid ja omavad tohutut informatsiooni ulukite kohta, aga seda ei saa hetkel kahjuks süsteemi puudumise tõttu efektiivselt kasutada. Loodav infosüsteem „Jahis“ peaks rahuldama nii riigi kui ka jahimeeste ja maaomanike vajadused,“ lausus ta.  

 

Ari Kontiainen
Ari Kontiainen Soome Riistakeskusest

 




JAGA